Friska barn i västvärlden blir mer skrikiga ju äldre de blir fram till sex veckors ålder ungefär, sedan minskar skrikigheten fram till fyra månaders ålder. Oftast skriker barnet mest framåt kvällningen. I vår del av världen bär vi barnen mindre än i andra delar, när man studerat västerländska barn så har man funnit att de skriker mindre på kvällen om man bär dem mer under dagen ? särskilt under barnets tre första månader. Minskat skrikande och gråtande var associerat med att barnet var mer nöjt och ammades oftare men inte med hur länge barnet ammades eller hur länge barnet sov.

Enligt en studie gjord i början av 1990-talet gör det varken till eller från om man bär barnet mycket om det har kolik, barnet skriker troligen lika mycket i vilket fall som helst. Närheten till föräldern är ändå viktig för barnet att få uppleva. Friska barn däremot skriker mindre om de blir burna även när det inte är för amningens eller tröstens skull vid gråt, när det gäller ?kolikbarn? så gör bärandet varken från eller till ur skrikhänseende men det är ju aldrig fel att bära ett barn som är ledset eller har ont.