En tidigare studie har visat att 26% av de barn som använde napp och bodde i Falköping hade sneda tänder. En senare studie gjord på flickebarn boende på samma plats visade att 90% av dessa ammades och de ammades i genomsnitt i åtta månader. 67% av flickorna ammades i ett halvår eller mer. 72% av flickorna använde napp, 10% blev tumsugare och 18% hade inga sådana sugvanor. De barn som inte hade några sugvanor utöver amningen ammades längre (11 månader) än de barn som använde napp eller tumme (5 månader). När man studerade barnen vid tre års ålder fann man att många barn får sneda tänder när de använder napp, det verkar vara så att tänderna kan rätta till sig om man slutar med napp tidigt.