Mjölkstockning kännetecknas av att brösten blir:

 • hårda
 • ömma
 • knöliga
 • i bland också med röda strimmor

Vid mjölkstockning kan man också få symptom som påminner om influensa; feber, frossa och värk i kroppen. Oftast dröjer det åtminstone en vecka efter förlossningen innan man får mjölkstockning. Det är inte ovanligt att man får liknande symtom när mjölken rinner till på andra till fjärde dagen efter förlossningen, det är en helt normal fysiologisk reaktion på att kroppen börjar arbeta med mjölkproduktionen.

Orsaker till att man får mjölkstockning kan vara:

 • brösten inte töms ordentligt vid amning
 • man har fel amningsställning
 • man trycker med fingrarna mot bröstet vid amning
 • man har BH eller kläder som sitter åt
 • brösten har utsatts för kyla eller drag
 • stress och/eller oro
 • att barnet inte får äta så ofta som det borde
 • barnet har fel sugteknik

Vad man kan göra är att amma oftare , se till att barnet ligger
rätt vid bröster och har rätt sugteknik. Det är viktigt
att bröstet töms helt på mjölk så är det
fortfarande hårt i bröstet sedan barnet ammats måste man
mjölka ur det sista. Man kan

 • massera bröstet – gärna under amningen
 • vila
 • amma ofta

Värme kan inte bota mjölkstockning men varma vetekuddar eller en varm dusch kan lindra symtomen så att det känns lite bättre i brösten en stund.

Obehandlad mjölkstockning kan leda till bröstinflammation, därför ska man ta kontakt med BVC eller läkare på sjukhusets kvinnoklinik när man misstänker att man fått mjölkstockning så att man kan få råd och hjälp.