Lekfullt föräldraskap erbjuder en mängd roliga och kreativa aktiviteter för hela familjen, vilka syftar till att hjälpa barn att hantera sina vanligast förekommande beteendeproblem; trotsåldrar, vredesutbrott, ovilja att dela med sig och att lyssna, förhalningsteknik, syskonbråk och mycket annat. Boken innehåller dessutom konkreta tips på hur förälder-barn-relationen kan stimuleras.