Förutom ständig oro över barnet och den egna förmågan tär sömnbrist och kronisk trötthet på krafterna. I många familjer är det onekligen modern som ensam bär ansvaret för det lilla barnet. Om det är så att föräldrarna inte delar på den börda som nattvak innebär säger det sig självt att man som mamma inte orkar mer utan man blir till slut utmattad. Det är inte säkert att man orkar även om man delar på nattvaken. Den som är hemma med barnet får kanske inget naturligt andrum att ta igen förlorad sömn och behov att vara för sig själv stundtals. Även om man skulle komma hemifrån utan barnet är det inte säkert att man kan slappna av eftersom det är svårt att släppa tankarna på barnet.

Ett stressmoment för nyblivna föräldrar är oförutsägbarheten. Det kan ta några veckor innan man lär sig barnets rutiner, hur ofta det vill ha mat eller hur mycket/hur ofta det behöver sova. Även om man till slut kan se ett mönster så är det inte säkert att just ditt barn följer klockan utan det kan variera någon timme hit eller dit.

För många är det något av en lättnad att börja arbeta igen. Man får ett slags andrum på arbetsplatsen och man får tillbaka vuxenkontakten som en del saknat under föräldraledigheten. Andra tycker att det blir ännu jobbigare att komma tillbaka till jobbet. Förutom arbetsuppgifterna har man kvar en stor del av ansvaret för barnet, många har dessutom ansvar för hemmet.

Att släppa på alla krav är inte lätt men det är onekligen så att det mer eller mindre är tvunget att man tar sig tid att vila. Till att börja med kan man försöka släppa kraven på alla måsten som inte direkt rör barnet. Under föräldraledigheten har man betalt för att vara förälder och ta hand om sitt lilla barn. Man är inte ledig för att städa, laga mat eller tvätta. Visst måste en del göras för att man ska kunna klara av tillvaron men långt ifrån allt man tycker sig böra göra är livsnödvändigt.