Att få ett litet barn kan vara omtumlande på alla de sätt och det sätter ens förmågor på sin spets. Helt nya krav ställs på en av såväl en själv och omgivningen som av det lilla barnet. Ett av de vanligaste problemen nyblivna föräldrar upplever är att barnet skriker otröstligt och länge. Ofta kallar men det för kolikskrik men det är bara i mindre än 5% av fallen som det finns någon fysisk sjukdom bakom skriket.

Kolik är ett syndrom som är typiskt för de första levnadsmånaderna och vars tydligaste symtom är att barnet skriker mer på kvällen och under natten. Det som är mest utmärkande är kanske att barn med kolik är svårare att trösta än andra barn. Begreppet kolik har annars ingen enhetlig definition varken för skriket eller för hur föräldrarna påverkas. Vad det egentligen är, vad som är orsaken och hur man behandlar på bästa sätt är oklart. Det gör att det blir ett problem när man försöker avgöra om barnet skriker på grund av kolik eller av andra orsaker. Det gör det också svårt att göra nya studier eller jämföra gamla för att komma fram till bra resultat. Ofta när man pratar om kolikskrik anges att det brukar gå över när barnet blivit tre månader.

Typiskt brukar i alla fall vara att barnet drar ihop sig till ett litet knyte och skriker, det går att trösta en liten stund men så börjar barnet dra ihop sig igen och skrika. Oftast börjar det på seneftermiddagen eller kvällen men det kan komma tidigare och tidigare på dagen. Ungefär vart femte barn har kolikskrik enligt föräldrarnas uppfattning vid tre månaders ålder, av dem fortsätter nästan 40% att ha kolikskrik när de blir äldre än tre månader. Oftast är det en del i den normala utvecklingen hos barnet men där barnet inte riktigt klarar av att reglera gråten och skriket.

En del av problemet beror på att tarmen fortfarande arbetar omoget och att barnet har ett omoget sätt att äta. Komjölk kan orsaka magknip och skrik, vanlig modersmjölksersättning innehåller komjölk men vissa barn är så pass känsliga att de känner av att mamman druckit mjölk om hon ammar.

Att bära barnet mycket i en upprätt ställning kan hjälpa liksom att hålla barnet lite mer upprätt när det äter så att luft som det sväljer kan få komma upp.

De första månaderna är behovet av närhet stort och det kan vara svårt att orka hänga med i barnets tempo. Därför är det viktigt att försöka att verkligen avsätta den där första tiden till att lära känna varann. Man har nämligen funnit att det finns en sämre interaktion mellan förälder och barn där barnet har kolikskrik. Pappan är viktigare än man kanske kan tro i det fallet, andelen där interaktionen mellan far och barn är som sämst utgör den största gruppen bland kolikbarnen.

Nästan 10% av alla barn i Skandinavien har kolikskrik vid fem veckors ålder, åtminstone är det vad föräldrarna själva rapporterar. Naturligtvis bekymrar barnets skrik föräldrarna. I en studie fick föräldrarna föra dagbok över barnets skrik, oftast var det dock inte smärtskrik men ganska många barn hade verkligen kolik. Som nybliven förälder är det lätt att tro att barnet har kolik när det skriker om kvällen, särskilt om andra i ens omgivning tipsar om att det kan vara så. Studien visade att många av de barn som hade ett kolikliknande skrik hade föräldrar som var rädda att skämma bort barnet med för mycket fysisk kontakt. Det kan vara svårt att komma ur en rundgång där man är rädd att skämma bort barnet samtidigt som barnet blir skrikigt eftersom det inte hjälper på en gång att ge mer fysisk kontakt.

Även prematurfödda barn skriker mer när de når 40 veckors korrigerad graviditetsålder med en topp vid sex veckors korrigerad ålder. Det kan tyda på att skrikigheten har en del att göra med mognaden som inträffar efter 40 veckors graviditet.

Skrikande och gnällande kan påverka relationen mellan förälder och barn på ett negativt sätt, därför är det viktigt att förstå varför barnet skriker, att det oftast är övergående och att föräldrarna klarar av att hjälpas åt när det är som jobbigast. Misstänker man att barnet har kolik ska man ta kontakt med läkare för att få hjälp och råd. Oftast räknar man med att det lugnat sig lite när barnet blir tre månader. Så många som var femte bebis skriker mycket under sina tre första levnadsmånader enligt deras föräldrar. Av dessa ?skrikiga? barn fortsätter skrikandet längre hos två barn av fem.