En film som informerar om behovet av att få tillgång till barnmorskor på sjukhusen i Kentucky, USA.