Abrahamsson och Ejlertsson har gjort en intressant studie där de velat se det sunda perspektivet på rökavvänjning istället för att se det sjuka rökperspektivet. Kvinnor som har svårt att sluta röka under graviditeten har svårare att uppleva KASAM och har svårare att hitta strategier för att hantera besvärliga situationer. Genom att göra rökavvänjning mer förståelig för kvinnan kan det gå lättare att sluta röka. Olika sätt att göra detta på är att diskutera rökning som ett sätt att hantera olika situationer, att starta en dialog om rökning ur kvinnans perspektiv och liknande.