Ett barn som föds för tidigt kräver konstant övervakning. Det är lite olika hur mycket övervakning som behövs beroende på hur långt graviditeten var gången när barnet föddes. Ett barn måste klara att andas, äta och kontrollera sin egen kroppstemperatur, annars läggs det i kuvös. Barnet har ofta dålig motståndskraft mot infektioner, därför behöver omgivningen hållas steril. Man får ändå umgås så mycket som möjligt med barnet, bl.a. för att skapa bindning till det.

Fram till dess att barnet klarar att suga själv får modern pumpa ur sin mjölk och ge till barnet via sond. Detta har två funktioner, dels får barnet mjölk, dels hålls mjölkproduktionen igång till dess att barnet själv kan suga i sig mjölken. Man kan även låta ett mycket underburet barn få prova att suga på bröstet även om det egentligen inte är moget att klara av att suga ur någon mjölk.