En studie gjord i flera europeiska länder visar att det finns stora skillnader i mödravården trots att de flesta länder anser sin mödravård vara jämlik. Att inte ha en sjukvårdsförsäkring är sådant som bidrar till att många kvinnor runt om i Europa inte får adekvat hjälp under graviditeten. Det finns flera grupper som kan pekas ut som sådana som har svårt att få rätt hjälp, i grunden handlar det om att kvinnan har svårt att hävda sin rätt av olika anledningar, personliga problem, socioekonomiska problem, sjukvårdens organisation och kulturella skillnader är sådant som kan utgöra hinder för dessa kvinnor.

En annan studie av mödravården i 13 europeiska länder visade att alla hade olika system. Trots att det finns olika sätt att ta hand om blivande mödrar så finns det inga belägg för att något sätt är bättre än det andra. Dessutom kan det vara svårt att täcka in alla bitar från alla länder och system, både organisationsmässigt och ekonomiskt.