Internationella barnmorskedagen

Idag firas Internationella barnmorskedagen över hela världen. Sverige är ett av väldigt få länder där kvinnor får föda barn tillsammans med en barnmorska. I många länder föder kvinnor tillsammans med läkare vilket oftare leder till medicinska förlossningar, i ännu fler länder föder kvinnor ensamma eller tillsammans med mer eller mindre outbildade förlossningsassistenter, birth attendants vilket leder till att komplikationer ofta uppstår eller inte kan förhindras.

Barnmorskor följer kvinnan under hela graviditeten genom förlossningen och första tiden efteråt, barnmorskorna följer kvinnan genom hela livscykeln genom preventivmedelsrådgivning och cellprovtagningar. Enligt WHO är barnmorskor viktiga och kostnadseffektiva för att höja den reproduktiva hälsan hos kvinnor och deras nyfödda barn. När kvinnorna mår bra mår också deras familjer bra enligt WHOs resonemang. Därför är kvinnors reproduktiva hälsa viktig, kvinnor som skadas eller dör i samband med graviditet och förlossning klarar inte av att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Varannan minut dör en kvinna någonstans i världen i samband med sin förlossning. WHO uppskattar att det behövs 334 000 barnmorskor för att rädda dessa kvinnor. Därför startar UNFPA idag ett program för att främja barnmorskors arbete och hjälpa fler att bli barnmorskor världen över. UNFPA: http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=1122