År 1991 anslöt sig Sverige till den internationella koden om marknadsföring av bröstmjölksersättningar som utarbetats av WHO. Den innebär att man ska skydda, främja och stödja amningen. Alla länder utarbetar sina egna riktlinjer och rekommendationer, i Sverige var det Socialstyrelsen i samråd med Konsumentverket och Livsmedelsverket som 1983 utarbetade Allmänna råd om kodens tillämpning. I samband med detta träffades en överenskommelse mellan Konsumentverket och företrädare för barnmatsindustrin om marknadsföringen. År 1997 utarbetades ett förslag till ny svensk tillämpning av koden. Koden riktar sig till de som på olika sätt har ansvar för spädbarns uppfödning såsom hälso- och sjukvårdspersonal samt producenter och distributörer av främst ersättningar för bröstmjölk. I och med att Innocentiedeklarationen antogs startade WHO/UNICEF startade en kampanj för amningsvänliga sjukhus, ”Baby Friendly Hospitals Initiative”. I Sverige räknar man med att ca 70 procent av alla spädbarn ammas helt eller delvis vid sex månaders ålder och vid ett års ålder ammas ca 20 procent av barnen.

Koden innebär att man inte får marknadsföra bröstmjölksersättningar som är avsedda för barn under tolv månader. I Sverige omfattas detta även i marknadsföringslagen (SFS 1995:450). Den gäller även annan föda som är avsedd att ges som ersättning för bröstmjölk. Tilläggskost omfattas inte av koden men däremot nappflaskor, dinappar och sugnappar. Marknadsföring av bröstmjölksersättningar får inte ske i hälso- och sjukvårdens lokaler, ersättning ses som medicinsk behandling varför endast hälsovårdspersonal får demonstrera detta i de fall barnet är i behov av det.

Till att börja med riktades de svenska rekommendationerna främst mot barnets första sex månader men i och med revisionen 1997 ändrades de till att koden föreslås att gälla under hela det första levnadsåret. Rekommendationerna innebär att man ska försöka amma helt under det första halvåret och helst fortsätta amma under hela det första året. Efter halvåret anses inte modersmjölken räcka som enda näringskälla, därför är det bra att börja med smakportioner någon gång mellan fyra och sex månaders ålder. Ju längre barnet sedan ammas desto bättre eftersom bröstmjölken har en mängd fördelar framför ersättning och välling.

Som medlem i 9månader kan du skriva ut innocentiedeklarationen om du vill kunna läsa i lugn och ro utan att behöva ha med dig datorn.