Vad innebär begreppet uppfostran egentligen? Är det att styra barnet dit man vill eller att vägleda barnet in i livet? I allmänhet kan man väl säga att man kan gå tillväga på båda sätten men kanske med lite olika resultat.

Det finns inte en ett enda sätt som är det rätta när det gäller barnuppfostran utan det finns flera varianter på temat. Däremot kan man säga att det finns mer eller mindre bra sätt. Barn gör som man säger brukar det ju heta och det gäller i högsta grad. Barn som har föräldrar som är negativa och avvisande blir i regel själva sådana när de blir större. Den bästa kombinationen verkar vara om barnet växer upp i en kärleksfull miljö med tydliga gränser, barn som växer upp i en lugn miljö och känner sig trygga får lugna föräldrar som inte behöver bekymra sig så mycket vilket ger lugna barn o.s.v.