Ibland kan det kännas som om man är alldeles ensam om att amma. Särskilt om man upplever att många i ens närhet har åsikter om amning. Ofta är det den äldre generationen, som själva inte ammat särskilt länge som har åsikter, idéer och förslag som man inte alltid är så hågad att följa.

Av svenska barn födda 1997-99, när rekommendationen var att helamma i minst fyra månader, helammades 78% när de var tre månader gamla, vid sex månader helammades 10% av barnen och 4% helammades vid nio månaders ålder. Andelen delammade barn var desto fler med ökande ålder: 87% vid tre månader, 69% vid sex månader och 43% vid nio månader. Två tredjedelar av föräldrarna följde rekommendationen att börja med gluten mellan fyra och sex månader. Mer än 90% av föräldrarna följde rekommendationen att börja med smakportioner när barnet var mellan fyra och sex månader gammalt.