Helamning kallas ibland exklusiv amning eftersom man inte ger någon föda utöver modersmjölk, AD-droppar och eventuell medicin.

Redan innan mamman lämnar sjukhuset finns det flera faktorer som påverkar hennes amning och tiden hon helammar när hon kommer hem. Långa separationer på grund av dålig organisation kring kesjarsnitt eller sjukdom hos mor eller barn, lång tid innan mamman fick tillfälle att amma (över två timmar) samt ingen hud mot hud kontakt bidrog till en kortare tid då mamman helammade.