1550 f.kr.

På ett papyrusblad beskrevs medisinska problem och hur de skulle
behandlas, bl.a. hur en abort skall göras.

1500 f.kr.

Föreskrift om att barnmorskor bör se till att hålla
sina naglar korta och rena för att förhindra barnsängsdöd.

900 f.kr

Beskrivning av människans äggstockar, äggledare och
livmoder.


97

Speculum används för första gången.

100-talet

Första vetenskapliga avhandlingen i gynekologi.
Termen gonorré används första gången i skrift.


1561

Äggledaren som förbinder äggstocken med livmodern beskrivs
för första gången.


1600-talet

Redan runt år 1600 var det många läkare som påpekade kvinnans unika skelett och könsorgan trots att den allmänna bilden var kvinnan som onormal man. Genom att se skillnaderna hos kvinnan som manliga brister kunde man inordna kvinnan i vad man ansåg hennes naturliga roller som husmor och mamma. Idéerna som kvinnan som unik med egna egenskaper fick dock inte gehör förrän långt senare.

1609

En barnmorska i Paris, Louise Bourgeois, publicerar sitt arbete om
obsteterik.

1651

William Harvey’s De Generatione Animalium publiceras. I boken
visas embryots utveckling.

1668

Regnier Graaf beskriver testiklarnas och de kvinnliga könsdelarnas
(ovarierna och folliklerna) uppbyggnad i sin bok.

1669

Nicolas Hoboken beskriver och illustrerar moderkakan, navelsträngen
och fosterhinnorna.


1708

Den första barnmorskeanstalten startade.

1716

För att bli barnmorska i New York krävdes licens.


1819

René Laennec upfann stetoskopet.

1821

Stetoskopet börjar användas för att lyssna till fosterljud.

1833

Man kan se samband mellan fosterljud och hur fostret mår.

1836

Man kan visa att livmoderns sammandragningar påverkar fostrets
hjärtfrekvens.

1839

Man kan börja tillverka kondomer i gummi.

1843

John Charles Weaver Lever var den förste som beskrev symptomen
för preeklampsi.

1847

Kloroform användes för första gången som bedövning
under en förlossning i Skottland. Detta diskuterades livligt eftersom
man ansåg att födslosmärtorna var Guds straff till kvinnorna,
man trodde också att smärtan fick igång moderskänslorna.

1860

Louis Pasteur upptäcker streptokockerna.

1879

Mikroorganismen gonoccus i gonorré upptäcks.


1900

I början av 1900-talet fanns en barnmorska i varje församling
detta innebar troligen att mödradödligheten vid denna tid var
en tredjedel av den i England och USA.
Under första halvan av 1900-talet var spädbarnsdödligheten
cirka 40 döda barn per 1 000 födda och mödradödligheten
250-300 per 100 000 förlossningar. I dag ligger siffrorna på 
under sex per 1 000 födda resp. 2-3 på 100 000 förlossningar.

1930

Man börjar göra kontroller på gravida för att
kunna förutsäga och undvika eklampsi.

1941

Man börjar komma på sambandet mellan dödfödda/anemiska
barn och Rh-faktorn.

1948

Mätningar av livmoderns sammandragningar gjordes för första
gången med en extern tocodynameter (T i CTG).


1953

Virginia Apgar introducerar ett poängsystem för bedömning
av nyfödda.

1954

Förlossningens faser definieras av Friedman, han utvecklar också
konceptet med latenta och aktiva faser.

1956

Den första skalpelektroden sattes på ett foster, man fick
hålla i den mot fostret medan den användes.

1957

Man kunde kontrollera om röda blodkroppar från fostret gått
över till modern.

1960

Man konstruerar en skalpelektrod som kunde fästas vid fostret.
Första p-pillren tillgängliga i USA.

1967

Skalpelektroden blir spiralformad.

1968

Man börjar definiera variationerna i fostrets hjärtljud.

1969

Doplerutrustning börjar användas för att visa fostret.

1973

Man kan visa att om man mäter fostret vid v12 så kan man
få en ganska korrekt angivelse av fostrets ålder.

1978

25 juli föds världens första provrörsbarn i Storbritannien.

1979

Elektronisk fosterövervakning dubblerar kejsarsnittsfrekvensen.

1981

Första fallet av AIDS konstaterades, redan 1978 hade man fått
ett fall men kunde då inte säga vad det var.

1983

AIDS-viruset isoleras.

1986

HIV (Human Immunodeficiency Virus) används som term första
gången.

1988

Principer för att hantera eklampsi och preeklampsi.