Medicinen har under århundraden styrts utifrån manliga värderingar vilket har inneburit att även synen på graviditet och förlossning har setts ur ett medicinskt perspektiv. Med mannen som utgångspunkt blir kvinnan ett abnormt (avvikande från det normala) offer för sitt reproduktionssystem och sina hormonsvängningar. Även graviditeten blir en sjuklig del av livet eftersom den ännu mer sticker ut från det normala, mannen, och ses som en klinisk kris. Inte bara inom medicinen har män använt sin makt för att definiera kvinnans reproduktion som en defekt utan även genom lagar och i andra delar i samhället.