Alla föräldrar är väl medvetna om amningens fördelar och ofta ska det till mycket vånda innan man bestämmer sig för att flaskmata eller ge tillägg istället för att helamma den första tiden. Likaväl som det kan vara omgivningens attityder som gör att man tar beslut om flaskmatning så kan omgivningens attityder försvåra för föräldrarna när beslutet väl är taget.

En amerikansk studie gjord på tonårsföräldrars attityd till amning respektive flaskmatning visade att många kände sig ambivalenta och osäkra när det gäller amningen, de var medvetna om amningens fördelar men tyckte att smärtan, att exponera brösten och komplexiteten i amningen gjorde det besvärligt. Flaskmatning stod som en frihetssymbol, det gjorde matningen enklare och tillät friheten att lämna bort barnet till andra. Sociala och familjeinfluenser var viktiga för tonårsföräldrarna.

Är det så att flaskmatning är det enda alternativet så är naturligtvis det bäst för barnet. Har man fått igång en fungerande amning eller väldigt gärna vill amma men tycker att det är svårt så kan det vara värt att ge det ett försök till. Även om man inte kan amma så mycket som man skulle önska så behöver man inte lägga ner amningen helt utan kan amma och ge tillägg. Alla varianter är möjliga.