I en brittisk studie undersökte man hur sovvanorna påverkade amningen efter förlossningen. Man fann ett tydligt samband mellan amningsfrekvens och huruvida man låter barnet sova bredvid sig eller inte. Att dela säng med sitt nyfödda barn gör att barnet ammas mer och oftare vilket i sin tur också bidrar till att kvinnan ammar en längre period.