white round capsule on pink background close up photography

Den första tiden efter förlossningen behöver de flesta inte använda preventivmedel om de helammar och inte har fått tillbaka sin mens. Samtidigt kan det kännas tryggt att ha något extra skydd. Mini- eller mellanpiller är det som rekommenderas för den som vill använda tabletter, annars går det att sätta inContinue Reading