Barn använder blöja allt längre upp i åldrarna trots att de kan kontrollera sin urinblåsa från åtminstone ett och ett halvt års ålder. En anledning kan vara att nya blöjor blir allt bättre på att kapsla in urinen, istället ökar risken att blåstömningen störs och barnet lättare får urinvägsinfektioner. Medianåldern för att bli torr på dagen är enligt en svensk studie 3,5 år och att bli nattorr 4 år. Enligt den finns det inga skillnader mellan pojkar och flickor. I genomsnitt dröjer det tio månader från det att barnen är torra på dagen tills de också klarar att hålla sig torra på natten. När bebisen är tre månader kissar den i genomsnitt lite mer än en gång i timman medan en treåring kissar varannan timma. Att barnet kissar på natten är vanligast fram till sju månaders ålder, sedan minskar det successivt så att det är sällan det gör så efter ett och ett halvt års ålder. Ofta vaknar barnen till innan de kissar på natten. Nyfödda barn tömmer inte blåsan helt varje gång, vanligast är det bland för tidigt födda, men ju äldre barnet blir desto bättre blir funktionen att tömma blåsan. Det tyder på att det ändå skall till ett visst mått av mognad innan barnet klarar det. De individuella skillnaderna är dock stora.