Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, omfattar barnsexturism, barnprostitution, barnpornografi och handel med barn inom och mellan nationsgränser i sexuella syften. ECPAT Sverige, som är en ideell förening, bildades i samband med att den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm 1996” Citat ur ECPAT Sveriges stadgar.

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes) International som har sitt säte i Bankok har en underavdelning i ECPAT Sverige (Barnets rätt mot kommersiell sexuell exploatering på svenska). ECPAT International har verkat internationellt sedan 1991 för att på olika sätt få bort barnsexhandeln. Innan ECPAT bildades var intresset för barnsexhandel mycket litet i världen. ECPAT finns representerad i ca 50 länder jorden runt. ECPAT arbetar med FN:s Barnkonvention som bas och verkar specifikt för barnets rätt mot sexuellt utnyttjande som stipuleras i Barnkonventionens artikel 34.

  • ECPAT Sverige utreder och undersöker hur lagstiftningen kan förbättras med avseende på innehåll och tillämpning.
  • Lobbying- och påtryckningsarbete för att få till stånd ändringar när det gäller bl.a. personer som är dömda för sexuella övergrepp mot barn som vill arbeta med barn.
  • Utbildningsprojekt riktat mot grupper som på något sätt berörs av Barnkonventionen i sitt arbete.
  • Oppinionsbildning och information.
  • Informationsteknologi, dit räknas bl.a. bekämpande av barnpornografi på internet.
  • Internationellt samarbete.
  • ECPAT Sverige samarbetar med EU, Interpol, Europol, UNICEF, World Tourism Organisation, the Universal Federation of Travel Agents' Association, m fl internationella statliga och icke-statliga organ.