Att stödja den födande kvinnan är ett grundläggande mänskligt beteende. Detta beteende hjälper inte bara kvinnan under förlossningen utan stödet ligger också i att stödja hennes amning.

I en amerikansk studie från slutet av 1980-talet visas att amningstiden fördubblades från 12 till 24 veckor om en doula var närvarande, doulans egen inställning till amning spelade i stort sett ingen roll. Ju fler vänner som ammar och ju bättre stöd kvinnan har av sin omgivning, desto längre ammar hon. Vanligaste orsaken till att kvinnor avslutar amningen är attityder från omgivningen.