Tidig avvänjning, tidig introduktion av bröstmjölksersättning och komjölk har i flera studier visat sig öka risken för diabetes mellitus typ 1 senare i livet. I en studie där man jämförde barn i Sverige och Litauen visade det sig att ju längre man helammar, desto mindre risk att barnet utvecklar typ 1 diabetes innan det fyller nio år. I Sverige var man av någon anledning tvungen att amma lite längre för att uppnå samma skydd som i Litauen. Vad det kan bero på framkom dock inte av studien.