”The human continuum can also be defined as the sequence of experience which corresponds to the expectations and tendencies of the human species in an environment consistent with that in which those expectations and tendencies were formed.”
– Jean Liedloff, The Continuum Concept

Kontinuum-begreppet (kontinuum betyder ungefär kontinuerlig, fortlöpande, sammanhängande) har utarbetats av Jean Liedloff som bor tillsammans med en katt på en husbåt i Kalifornien. I omgångar har hon levt med indianer i Sydamerika, det var när hon såg hur de levde som hon började fundera kring barns behov och utveckling och hennes idéer bygger på de erfarenheterna. Hon föreläser om kontinuum-begreppet och samtalar med personer som mår dåligt efter att ha fostrats på ett icke-kontinuerligt sätt. Liedloff har skrivit en bok och ett antal artiklar om kontinuum-begreppet.

Kontinuum-begreppet är enligt Jean Liedloff en idé är att för att uppnå optimal fysisk, mental och känslomässig utveckling behöver människor i allmänhet och bebisar i synnerhet få uppleva den sorts upplevelser som vår art utvecklats att kunna hantera under evolutionens gång. Ett spädbarn behöver ständig fysisk kontakt från födelsen, sova tillsammans med föräldrarna, ammas fritt och bäras så att det kan delta i det dagliga livet till dess att det kan ta sig fram på egen hand. Spädbarnet behöver också få omedelbar respons på sina signaler utan fördömanden, missnöje, ogiltigförklarande av hans eller hennes behov utan överdriven oro och utan att sätta baarnet i centrum för uppmärksamheten. Dessutom behöver spädbarnet få delta i det sociala livet och samarbeta, barnet har stor självbevarelsedrift men behöver känna sig välkommen och värdig.

Ett spädbarn kan inte förstå varför det lämnas ensamt att gråta eller skrika när det är hungrigt eller känner sig övergivet. Det bildar en känsla av skuld och skam över sig själv och sina behov. Om behoven däremot uppfylls skapas självkänsla, välmående och glädje, dessa barn får ett bättre självförtroende och blir mer självständiga än barn vars behov inte uppfylls på grund av rädsla att skämma bort.

Är du intresserad av att läsa mer om Continuum Concept? Jean Liedloff har givit ut boken, tyvärr är den inte översatt till svenska:

  • Continuum Concept

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus

1 kommentar

  1. Author

    Det finns flera invändningar mot Continuum Concept och med all rätt. En viktig invändning är att Liedloff utgår helt från egna idéer och erfarenheter, hon har inte underbyggt dem med vetenskapliga studier i någon större utsträckning och är väl på så sätt den mest filosofiska av de filosofier som vi valt att presentera här. En annan viktig invändning är att hon utgår från den stam hon levt tillsammans med och det är lätt att uppfatta att alla stammar lever likadant (och har gjort så sedan urminnes tider), så är det nu inte utan olika stammar bär sina barn olika mycket och på olika sätt. Däremot kan det vara intressant att läsa och få en inblick i ett alternativt sätt att se på barn, deras behov av närhet och hur man kan lösa det.