Karin Bojs: Glappet mellan ­forskning och lidande är stort – DN.SE. Karin Bojs skriver i DN om en studie publicerad i British Medical Journal där man undersökt ett statistiskt begrepp som kallas DALY, Days of Adjusted Life Years eller ”funktionsnedsatta levnadsår”. DALY mäter både om människor dör i förtid och om de drabbas av svåra sjukdomar.>>

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn. Faktum är att utvecklingen snarare går bakåt på flera områden. UNICEF Sverige kräver därför att den nya regeringen tar frågan på allvar. Inga barn ska behöva leva i ett socialt utanförskap. Ställ dig bakom kravet på http://unicef.se/socialt-utanforskap. Gör det nu!>>

FN-organet UNWOMEN har startat en kampanj för att visa den sexism som finns på nätet genom att Googla ”Women cannot” eller liknande och visa vilka sökförslag som kommer upp först. Det är ganska nedslående. Det blir lite bättre om man söker på svenska men inte mycket. Testa själv. UN Women ad series reveals widespread sexism | UN Women – Headquarters.Google.>>

Den 15-18 april pågår Global Newborn Health Conference i Johannesburg i Sydafrika. Konferensen handlar om nyföddas hälsa runt om i världen. Om du missat att anmäla dig eller inte vill åka så långt så har arrangörerna ordnat så att man kan sitta hemma och följa konferensen. Till exempel härifrån 🙂>>

Nu har barnmorskornas män gått ihop och skrivit en insändare i GP. Jättebra initiativ tycker jag. Det spelar ingen roll hur bra argument barnmorskor och sjuksköterskor har, för att få politiker och ledning att lyssna krävs att alla som berörs gör sin röst hörd. Här visar de dels att familjen påverkas av arbetsbelastningen, dels hur olika vi bemöts beroende på om vi har ett ”manligt” eller ”kvinnligt” jobb. Sluta slit ut er personal – 2013-03-04>>