Det vi upplever som barn bär vi med oss hela livet. Både bra och dåliga upplevelser. De bra är viktigt att vårda så att vi kan ge våra egna barn bra upplevelser så att de kan få växa upp till friska vuxna. De dåliga upplevelserna är svårare. Om vi kan bearbeta dem och lägga dem som värdefull kunskap kan de vara till hjälp för oss. Om vi däremot går med obearbetade upplevelser kan det påverka hur vi blir som föräldrar. I Kanada har det gjorts en studie med 4000 vuxna deltagare. Där undersöktes hälsostatus med barndomsupplevelser utifrån ACE (Adverse Childhood Experiences). Deltagarna fick svara på>>

Det vi upplever i barndomen påverkar oss som vuxna. Det påståendet är kanske ingen nyhet för någon. Arv och miljö. Ett kanadensiskt forskarlag under ledning av Dr. Vincent Felitti har tittat närmare på hur det vi upplever som små faktiskt påverkar våra liv senare. De studerade hälsan hos 17 000 personer som ingick i ett förebyggande vårdprogram hos den privata försäkringsrådgivaren Kaiser Permanente. Där ingick fysiska undersökningar och frågeformulär som deltagarna fick svara på. Frågor om missbruk, fysiskt våld och försök till självmord ingick. Ju fler kategorier av missbruk som deltagarna har, desto större är deras risk att drabbas av sjukdom. Till exempel hade kvinnor>>

Kvinnor som tigger i Stockholm ska erbjudas kurs i egenvård och sexualfrågor. Staden står för fri hälsokontroll, hygien­artiklar och kondomer och ska eventuellt ersätta deltagarna för förlorad inkomst. Men sexkursen möter kritik redan innan den startat.>>

Med Ehälsomyndighetens nya tjänst ”Hälsa för mig” kommer svenskarnas hälsodata att lagras på Microsofts servrar i bland annat Irland. Det gör det lättare för utländska myndigheter att komma åt informationen, varnar it-säkerhetsexperter.>>

D-vitamin – behandling till vilken nytta? – Janusinfo. Vi har alla så lätt att haka på nya trender, det är så lätt att tro att alla råd är väl underbyggda, men så är det sällan. Just D-vitamin är en riktig ”innedrog” som sägs bota allt möjligt.>>

Stefan Johansson, läkare och forskare. Foto: Södersjukhuset AB.

Barn löper en ökad risk att dö under det första levnadsåret om mamman är överviktig. Den slutsatsen dras i en studie från Karolinska Institutet som nu publiceras i vetenskapstidskriften BMJ. I Sverige dör omkring 3 av 1000 barn under sitt första levnadsår. Internationellt sett är det en av de lägsta siffrorna för spädbarnsdödlighet men även i Sverige finns det möjligheter att ytterligare minska spädbarnsdödligheten. En riskfaktor som bör gå att förebygga är kvinnors övervikt. – Vår forskning visar att barnets risk ökar med ökande övervikt hos mamman. För en enskild kvinna är risken, oavsett vikt, oerhört liten att barnet dör. Att våra resultat ändå har betydelse>>