Sommaren 2002 är bristen på personal inom förlossningsvården stor runt om i landet, det är inte bara ett storstadsproblem. Många löser problemet genom att de anställda får hoppa in antingen genom att arbeta extra eller genom att man förlägger semestern utanför ordinarie semesterperioder. På så sätt hoppas man kunna ge bra vård även om det inte finns lika gott om tid för omvårdnad som vanligt. När det gäller neonatalvården drar man ner på antalet vårdplatser på de flesta håll men man samarbetar inom och mellan regionerna så att man ska kunna lösa akuta överbeläggningar. En majoritet av enheterna är underbemannade under sommaren men man räknar med att kunna ta emot de patienter man planerat för, organisationen är dock känslig för patienttillströmmning och sjukdom bland personalen.