Gravida kvinnor litar på sin barnmorska därför att barnmorskorna ses som experter inom sitt område. Även om detta till stor del är sant så innebär det också att kvinnorna överlämnar sig själva i barnmorskornas händer och överlämnar beslut om vård och låkemedel till barnmorskorna. Detta gör också att kvinnorna ställs i ett beroendeförhållande tillbarnmorskorna samtidigt som kvinnorna önskar ta aktiv del i besluten kring förlossningen.

När kvinnan får en positiv relation till sin barnmorska under graviditeten färgar det av sig på flera sätt. Kvinnan upplever att hon bland annat får en bättre förlossningsupplevelse och hon tycker att hon fått bättre omvårdnad än andra kvinnor.

Gravida kvinnor tycker att MVC-besöken är viktiga främst för att de vill kontrollera att fostret mår bra. I andra hand kommer deras egen hälsa och tredje anledningen till att de går är att de vill få mannen att känna sig delaktiga i graviditeten.

Sju av tio kvinnor tycker att det program men har med ett visst antal besök är bra medan var fjärde skulle vilja ha fler besök och resten skulle kunna nöja sig med färre. Bland förstföderskor som inte fyllt 25 år ännu var det kvinnor som tidigare fått missfall eller som blivit gravida genom IVF som önskade fler besök, kvinnor i samma ålder som fött barn tidigare önskade fler besök om de haft missfall, fött ett dött barn eller andra dåliga förlossningsupplevelser. Kvinnor som kunde tänka sig färre besök var i allmänhet över 35 år, dit hörde också kvinnor som fött två eller flera barn tidigare och kvinnor som tyckte att graviditeten kom olägligt. Så gott som alla gravida kvinnor tyckte att kontinuitet i kontakten med barnmorskan var viktig.

Barnmorskan spelar också en viktig roll under förlossningen när det gäller att hjälpa kvinnan att identifiera faktorer som ger en positiv förlossningsupplevelse. Det kan handla om att stödja känslomässigt, att ge information, att ge underlag så att kvinnan kan fatta egna beslut, hjälpa kvinnan att behålla eller återfå kontroll eller att ge smärtlindring.

Att föda barn är en upplevelse som har flera dimensioner. Det gör det svårt att beskriva den. En svensk studie bekräftar detta och visar att även om förlossningen upplevs som jobbig kan det ändå bli en fin upplevelse. Enligt studien är det vanligt att kvinnor upplever svår smärta och oro eller ångest under förlossningen och de flesta får panikkänslor under något skede av förlossningen. Trots detta upplever de flesta kvinnor att förlossningen var en positiv upplevelse och de är nöjda med förlossningen. Viktiga faktorer som påverkar förlossningen positivt är barnmorskans stöd, förlossningens längd, smårtpåverkan, förväntningar inför förlossningen, medverkan i förlossningen och eventuella kirurgiska ingrepp (akutsnitt, klipp, tång, sugklocka).