Jag tycker det är spännande att se hur barnmorskor har det i andra länder. BBC har en artikel där en barnmorska berättar hur det är att arbeta som barnmorska i England. Mycket är sig likt, den största skillnaden är att det är läkaren som förlöser kvinnan, det är bara självständiga, ”independent”, barnmorskor som förlöser utan läkarnärvaro. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6992880.stm

Kommentera