Barndomsupplevelser påverkar föräldraskapet

Det vi upplever som barn bär vi med oss hela livet. Både bra och dåliga upplevelser. De bra är viktigt att vårda så att vi kan ge våra egna barn bra upplevelser så att de kan få växa upp till friska vuxna. De dåliga upplevelserna är svårare. Om vi kan bearbeta dem och lägga dem som värdefull kunskap kan de vara till hjälp för oss. Om vi däremot går med obearbetade upplevelser kan det påverka hur vi blir som föräldrar.

I Kanada har det gjorts en studie med 4000 vuxna deltagare. Där undersöktes hälsostatus med barndomsupplevelser utifrån ACE (Adverse Childhood Experiences). Deltagarna fick svara på ett ACE-frågeformulär med tio frågor om barnmisshandel, vanvård och generella negativa upplevelser. De som hade högre ACE-poäng visade ökad förekomst av ett antal långsiktiga hälsoeffekter, till exempel: magproblem som IBS, frekvent huvudvärk och trötthet, ångest, missbruk och depression. Tidigare forskning har även tittat på risken för tidig död. En uppskattning är att personer med hög poäng faktiskt kommer att få ett förkortat liv med 15 till 20 år jämfört med personer med lägre ACE-poäng.

Så frågan är: Vad kan du göra? Ganska mycket, faktiskt, även om det också saknas resurser än så länge och kunskapen är ny. Genom att stötta föräldrar minskar risken att barn utsätts för trauman. Vuxna som varit med om trauman skulle kunna få hjälp att hantera sina trauman och på så sätt förbättra sin hälsa och förlänga livet.

Läs mer:
CBC News: Childhood trauma evaluations now used to gauge health of adults, expectant mothers 2017-12-26
All In The Family, Part 1 2016-08-03
All In The Family, Part 2 2016-08-10
CBC News: All in the family, Part 3: Understanding and healing childhood trauma 2017-07-21