Drag först ena änden under och sedan över den andra änden.