Manta pouch är ett slags bärpåse där barnet är försiktigt lindat i tyg och filtar och som används av Quechua-folket i Peru. Quechua bor lever på hög höjd, runt 4000 meter eller högre. Bärpåsen gör att barnet får ett jämnt klimat att vistas i eftersom den håller temperatur, luftfuktighet, syrgastryck och andra stimuli på en jämn och för barnet bra nivå. Bärpåsen anpassas efter barnets storlek så att det kan vara med allt mer i det dagliga livet ju äldre det blir.

Man kan köpa en egen bärpåse, de man köper är enklare varianter som är mer lätthanterliga och inte har samma krav att kunna värma på hög höjd. Det finns flera tillverkare. En del modeller måste man köpa storleksanpassade och byta ut allt eftersom barnet växer medan andra är justerbara. Man kan bära barnet såväl fram eller bak som på höften.