En bebis trivs bäst i famnen hos någon den känner sig trygg hos. Där kan den vara med och upptäcka världen på lagom avstånd och den kan själv välja när den behöver stänga av intrycken och ta sig en liten lur.

Bland vissa sydamerikanska indianstammar sitter spädbarnen så gott som hela tiden i bärsjal och följer med i mammans förehavanden. Det är sällan som barnen skriker, gråter, viftar med armarna, sprattlar eller sprätter till med kroppen. Så länge de är friska händer det inte att de spyr eller har kolikskrik. När barnen börjar kunna upptäcka världen på egen hand genom att krypa, hasa eller gå ger de sig iväg på egen hand och kommer tillbaka bara för att försäkra sig om att de vuxna finns kvar.

Ett barn som får vara med i det dagliga livet genom att bli buren deltar på ett passivt sätt och lägger en bra grund för framtida lärande. Barnet upplever hur bäraren rör sig, pratar, leker och arbetar, det upplever med sina sinnen genom att höra språket talas, se omgivningen, känna skillnaden mellan varmt och kallt väder, torka och regn, natt och dag. På så sätt har det en bar grund när det blir dags att utforska världen på egen hand när det börjar krypa. Spädbarnet som får vara med på det sättet har inget större behov av lek och stimulans, det mår bättre av att få observera förälderns dagliga liv än att föräldern observerar hur bebisen lever sitt liv.

En anledning till att bebisar som blir burna och på så sätt deltar i det dagliga livet inte sprattlar eller viftar med armarna lika mycket som andra barn kan vara att det går åt energi att upptäcka världen. Bebisar som får ligga mycket i vagnen eller vaggan upplever inte så mycket utan måste göra av med överskottsenergi på annat sätt.

Barn som blir burna mycket blir inte försenade när det gäller att lära sig gå. Studier gjorda på indianer i USA på 1930-talet visade att barn som bars mycket i ryggvagga utan möjlighet att röra armar och ben lärde sig gå ungefär vid samma ålder som andra barn.

Är du intresserad av att läsa mer om Continuum Concept? Jean Liedloff har givit ut boken, tyvärr är den inte översatt till svenska:

  • Continuum Concept

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus