1. Uppmärksamma föräldrar fyller sina barns behov av fysisk närhet (hålla, krama o.s.v.). De är inte oroliga att barnen ska bli bortskämda.
 2. Uppmärksamma föräldrar accepterar hela spektrat av känslor och lyssnar utan att döma till barnens olika sätt att uttrycka känslor. De förstår att de inte kan förebygga all ledsnad, ilska eller frustration och de försöker inte hindra barnen från att släppa ut smärtsamma känslor genom gråt eller ilska.
 3. Uppmärksamma föräldrar erbjuder åldersanpassad stimulans och litar på att barn lär sig i sin egen takt och på sitt eget sätt. De försöker inte skynda på sina barn till nya utvecklingssteg.
 4. Uppmärksamma föräldrar erbjuder stöd att lära nya färdigheter men dömer inte barnens prestationer varken med kritik eller värderande lovord.
 5. Uppmärksamma föräldrar avsätter tid varje dag då de ger barnen full uppmärksamhet. Under denna kvalitetstid observerar, lyssnar, svarar och deltar de i barnens lek (om de blir inbjudna) men de styr inte deras aktiviteter.
 6. Uppmärksamma föräldrar skyddar sina barn från fara men försöker inte förhindra alla barnens misstag, problem eller konflikter.
 7. Uppmärksamma föräldrar uppmuntrar barnen att vara självständiga problemlösare och hjälper bara till när det behövs. De löser inte barnens problem åt dem.
 8. Uppmärksamma föräldrar sätter rimliga gränser och vägleder barnen mot acceptabelt beteende och tar hänsyn till allas behov när de löser konflikter. De kontrollerar inte barnen genom mutor, belöningar, hot eller straff av något slag.
 9. Uppmärksamma föräldrar tar hand om sig själva och är ärliga om sina egna behov och önskningar. De offrar inte sig själva till den grad att de blir förbittrade.
 10. Uppmärksamma föräldrar strävar efter att vara uppmärksamma på hur deras egna smärtsamma upplevelser i barndomen påverkar deras egen förmåga att vara bra föräldrar och de gör medvetna försök att undvika att föra dessa smärtsamma upplevelser vidare till sina barn.

Är du intresserad av att läsa mer om Aware Parenting? Althea Solter har givit ut tre böcker i ämnet:

 • The Aware Baby
 • Helping Young Children Flourish
 • Helping Young Children Flourish: Are Children Inherently Bad?

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus