1. Alla barn föds med en förmåga att lära
 2. Barn lär bäst när lärandet är självinitierat utifrån deras nyfikenhet och intressen
 3. Barn lär sig bäst genom att själva prova på och upptäcka saker
 4. Lek är den viktigaste metoden för lärande under barnets första 8-10 år. Det har tre huvudfunktioner:
  • Leken hjälper barnet att förvärva fysiska, sociala och intellektuella färdigheter
  • Leken hjälper barnet att förstå och införliva information
  • Leken hjälper barnet att arbeta sig igenom traumatiska erfarenheter
 5. Det är viktigt att barnet får rätt stimulering. En rik miljö med olika material underlättar benens lärande. Barn lär sig också genom att höra berättelser och sagor,läsa böcker, träffa människor och besöka platser, lyssna till andras idéer och musik, genom att spela spel samt att få delta i det dagliga livet.
 6. De bästa leksakerna inspirerar barnen att använda sin fantasi, att bygga, skapa och tänka.
 7. Det är inte alltid ju förr desto bättre passar in på barn. Varje barn har sin egen utvecklingstakt.
 8. Barn har olika sätt att lära, varje barn har sin egen metod (t.ex. genom att se, lyssna eller göra)
 9. För mycket TV och video kan störa lärandeprocessen genom att försämra fantasiförmågan, skapa rädslor, bidra till passivitet och ta upp värdefull lektid.
 10. Barn har lättare att lära i en stressfri miljö. Smärtsamma känslor kan leda till kronisk förvirring, oro, dåligt självförtroende och koncentrationssvårigheter. Lärandeprocessen underlättas när barn tillåts släppa ut smärtsamma känslor genom att gråta och skrika.
 11. Lärandet påverkas av relationen mellan förälder och barn. Intelektuell kompetens underlättas när:
  • barnet känner sig älskat och accepterat och får bra och kvalitativ uppmärksamhet
  • barnet får uppmuntran istället för dömanden, kritik eller korrektioner
  • föräldrarna har realistiska förväntningar (varken för höga eller för låga)
  • man inte använder straff för att fostra
  • barnen uppmuntras att ställa frågor och tänka självständigt
  • föräldrarna tillåter självständighet och bara hjälper till när det behövs

Är du intresserad av att läsa mer om Aware Parenting? Althea Solter har givit ut tre böcker i ämnet:

 • The Aware Baby
 • Helping Young Children Flourish
 • Helping Young Children Flourish: Are Children Inherently Bad?

Leta böcker på AdLibris
Leta böcker på Bokus