Att bo på ett jordbruk verkar skydda mot allergier som ger symtom i luftvägarna. En teori är att dessa barn kontinuerligt utsätts för allergiframkallande ämnen så att de utvecklar ett slags immunitet. En studie bland barn födda och uppvuxna på Gotland visade att färre lantbrukarbarn hade astma och/eller allergier som visar sig i luftvägarna än andra barn på ön. Man har också funnit att katter ökar risken för utvecklande av kattallergi men det ökar inte risken för astma hos fyraåringar som undersökts. Hundar däremot minskar risken för utvecklande av såväl allergi som astma.