De flesta av oss är högerhänta. Ungefär 11% av befolkningen är vänsterhänt. Att vara vänsterhänt i en värld av högerhänta är inte lätt även om mycket har hänt de senaste decennierna. Förhoppningsvis tvingas ingen längre att använda höger hand om han eller hon föredrar att använda vänster.

Trots att ultraljud används flitigt i fosterdiagnostiken så är dess effekter dåligt studerade. En studie som gjorts kom fram till att risken är något ökad att pojkar blir vänsterhänta om de utsätts för ultraljud under fosterstadiet. När man studerade pojkar födda 1973-1975 hittade man inga skillnader men under tidsperioden 1976-1978 hade risken ökat till 3 per 100 pojkar.

Troliga orsaker till vänsterhänthet

Ungefär 11% av befolkningen är vänsterhänt. Teorierna om vad som orsakar vänsterhänthet varierar, några tror på miljöfaktorer, andra på genetiska faktorer. Många teorier saknar helt belägg och andra har inte bevisats på något tillfredsställande sätt. Vissa samband har man sett men hur de hänger ihop med varann eller om de ens gör det finns det få säkra bevis för. Man har sett att det finns en viss asymmetri i hjärnan vid vänsterhänthet vilket kan antyda att gener som påverkar symmetrin när kraniet och hjärnan bildas kan vara inblandade och påverka om man blir vänster- eller högerhänt. Man har t.ex. funnit att det är vanligare med vänsterhänthet hos barn med Downs syndrom än andra barn. Vänster- och högerhänta barn växer lika snabbt, däremot är det vanligare att vänsterhänta barn är kortare än högerhänta. Man har inte funnit några samband mellan vänsterhänthet och rökning, huvudomfång, apgarpoäng eller låg vikt.

Kronisk stress hos mamman under graviditeten kan påverka om ett barn blir högerhänt eller inte. Man tror att de hormoner som bildas vid stress kan påverka fostret så att det blir vänsterhänt eller använder båda händerna. Även om man inte riktigt vet säkert så tror man att det också kan ha en viss betydels när i graviditeten mamman utsätts för stress eftersom det troligen är just under perioder då vissa signalbanor i hjärnan bildas som fostret påverkas.

Studier har visat att homosexuella och transsexuella inte är högerhänta i samma grad som andra människor. Därför tror man att det kan finnas ett samband mellan de faktorer som påverkar vilken hand man föredrar att avnända sig av och sexuell läggning. Att mamman utsätts för stress under graviditeten är en av dessa faktorer.

Språkutveckling

Genom att studera hjärnan hos friska vuxna individer har man funnit att det finns ett samband mellan vänsterhänthet, högerhänthet, dubbelhänthet och språkförmåga. En norsk studie av barn med expressiva språkproblem som var mellan 5 och 10 år visade att nästan en tredjedel också hade motoriska svårigheter. Det kan bero på att det är något i kopplingen mellan höger och vänster sida i hjärnan som påverkar meddelandena från hjärnan till kroppen. Även om många studier visar att det finns en koppling mellan vänsterhänthet och avvikande språkutveckling så finns det inga bevis för att det verkligen är så, det kan vara så att det är olika faktorer som påverkar olika delar i fostrets utveckling.