Unga pappor och förstagångspappor känner sig mer illa till mods inför förlossningen än andra väntande pappor. Nästan alla blivande pappor har en känsla av att vara oförberedda att klara av en oförutsägbar process som innefattar den tid en förlossning tar, kvinnans uppträdande och sina egna reaktioner. De män som engagerar sig mest i förlossningen verkar ändå klara av den bäst. En vanlig känsla hos blivande pappor är att de inte är förberedda på vad det innebär att stöda sin kvinna under förlossningen. Ofta är det svårare än de föreställt sig innan. Många känner sig rädda under förlossningen men försöker dölja känslan för kvinnan. När barnet föds flyttas fokus från kvinnan till det nyfödda barnet.

Mer än var tionde man i många länder i västvärlden är enligt en undersökning med vid förlossningen. Sett ur ett världsperspektiv är detta unikt. I många kulturer får mannen inte alls vara med utan det är en kvinnosak. Det är inte många år sedan de var utestängda även här. Numera är de välkomna men på många sätt förväntas de delta aktivt som stöd för kvinnan. Män har många olika motiv att vara med vid förlossningen. Många män vill verkligen vara med vid förlossningen, enligt gamla undersökningar ville fler män vara med än kvinnor som ville ha dem med, sedan dess har andelen män som vill vara med vid förlossningen ökat markant ? man får förmoda att andelen kvinnor som vill ha dem med ökat i samma grad.

Inte alla pappor vill vara med vid förlossningen. Många avstår därför att de känner sig okunniga om vad som händer under förlossningen och hur de kan stötta kvinnan. En hel del av de män som till att börja med inte vill vara med vid förlossningen ändrar sig när förlossningen närmar sig. Andra pappor som inte deltar vid förlossningen avstår därför att kvinnan inte vill ha dem med.

Huruvida förlossningen blir ett trauma för mannen eller inte är svårt att säga på förhand, risken är betydligt mindre än man tror ändå. Problemet är bara att alla upplever olika saker skrämmande. Medan vissa män vill se allt som händer och inte räds blod så finns det män som absolut inte vill se annat än huvudändan. Detta gäller såväl kejsarsnitt som navelsträngsklippning. Det är viktigt att de förväntningar man har på förlossningen stämmer överens med vad som är möjligt att uppnå, att man inte har för höga förväntningar.

Nästan alla tyckte sig ändå ha i stort sett goda erfarenheter, särskilt de yngre papporna. Många pappor känner tilltro till förlossningspersonalen och tycker att det är trivsamt på sjukhuset. Mannens stöd betyder mycket för kvinnan och de flesta pappor är överens om att närvaron vid förlossningen dessutom är viktig som hjälp att växa in i fadersrollen och de känner att de gör nytta som stöd för kvinnan. Bästa stunden är när barnets föds, något som kan liknas vid kärlek vid första ögonkastet, och det svåraste är att se den smärta kvinnan utsätts för under förlossningen. Vad många pappor tycker borde ändras i samband med förlossningen är att man borde satsa med på smärtlindring och att papporna borde ges bättre stöd så att de i sin tur blir bättre på att stötta sin kvinna. Många män önskar också att de kunde uppmuntras att visa känslor.