När man fått ett annorlunda barn berättar och visar barnmorskan barnet, det är viktigt få information på en gång. Barnet undersöks av läkare för att kontrollera barnet – det kan finnas släktdrag som kan göra personalen misstänksam, men som visar sig vara helt normalt. Om barnet måste tas ur förlossningsrummet är det viktigt att föräldrarna hela tiden får veta vad som händer med barnet och varför. Även efter en tid, när föräldrarna hunnit smälta det de varit med om är det viktigt att få mer information om barnets handikapp eller missbildning och att de får adress och telefonnummer till föräldraföreningar för föräldrar med liknande upplevelser. Där kan de få stöd även under barnets uppväxt.