UNIFEM är FNs organisation för kvinnors mänskliga rättigheter. De arbetar framför allt för att

  • eliminera våld mot kvinnor och flickor genom förebyggande, skyddande och befrämjande åtgärder.
  • hjälpa till att implementera konventionen för elimination av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW).
  • öka förståelsen hos regeringar, advokater och FNs partners om sambandet mellan mänskliga rättigheter, kön och HIV/AIDS för att stärka försvaret mot epidemien.