Barn som är lätta för åldern verkar mogna snabbare än normalviktiga barn. Man har sett att extremt tillväxthämmade barn med en vikt på klarar sig bättre i vecka 31 än ett normalviktigt barn som föds i vecka 26 med motsvarande vikt. Det verkar som om tillväxthämmade barn mognar ett par veckor tidigare medan stora barn har en tendens att mogna senare än normalviktiga barn.

Det kan vara svårt att avgöra om ett barn är litet för tiden. Många barn är naturligt kortväxta och kommer kanske alltid att vara det även om de föds i fullgången tid. De tillväxtkurvor som används i Sverige är anpassade för svenskar vilket innebär att kvinnor från Asien och andra kvinnor som är kortare än de flesta svenskar också väntar barn som är normalstora för dem men som kan betraktas som små för åldern om man glömmer den lilla detaljen.

Kvinnor med olika graviditetskomplikationer löper större risk att föda små barn. Till dessa hör bland annat preeklampsi, urinvägsinfektioner, blödning samt rökning eller andra missbruk. I hälften av fallen beror den dåliga tillväxten på att flödet i navlsträngen minskat, barnet har haft näringsbrist. Oftast uppstår tillväxthämningen i slutet av graviditeten, någon gång under de sista tio veckorna.