TillväxtkurvorNu har WHO äntligen kommit med de nya tillväxtkurvorna för barn. De tidigare kurvorna var utarbetade efter amerikanska, flaskmatade barn vilket innebar att många barn som ammades ansågs få för lite mat eller till och med vara undernärda. Ofta tillmatades barn helt i onödan med den oro och ångest det kan medföra för föräldern att veta att man inte har mat så det räcker till barnet. De nya kurvorna utgår från att amning ska vara normen och är utarbetade efter barn från olika delar av världen som ammas. Barnen i studien som ligger till grund för de nya riktlinjerna lever i familjer som har det relativt bra och där båda föräldrarna är friska och ingen röker eller har andra beteenden som kan påverka hälsan negativt. Studien har gjorts i Brasilien, Ghana, Indien, Norge, Oman samt USA och omfattar över 8000 barn.