Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär problem att hålla urinen i samband med fysisk aktivitet eller hosta och är ett mycket vanligt problem bland kvinnor. I vissa fall kan det finnas ett genetiskt samband då man sett att det är nästan dubbelt så vanligt med stressinkontinens hos mor och systrar till de kvinnor som opererats för sin inkontinens jämfört med kvinnor som inte opererats. Kvinnor som har nära släktingar med diagnostiserad inkontinens får också sina symtom tidigare än andra kvinnor. Många kvinnor drabbas av stressinkontinens i samband med graviditet och förlossning.

Problem med stressinkontinens efter förlossningen är ofta kvarstående. Enligt en svensk studie hade 22% av alla kvinnor stressinkontinensliknande symtom ett år efter förlossningen, av dem hade 2% stora problem med stressinkontinens. Urinläckage 4-8 veckor efter förlossningen, omföderska, övervikt och förstoppning 4-8 veckor efter förlossningen är faktorer som verkar påverka risken för bestående problem. Två tredjedelar av de som hade stressinkontinens före förlossningen i en annan studie hade fortfarande problem efter femton år. När stressinkontinens uppträder under graviditeten är risken fördubblad att det kvarstår femton år efter förlossningen.Kanske kan det vara så att problemen minskar om kvinnan får hjälp och råd redan vid efterkontrollen hos barnmorskan. Bäckenbottenträning fungerar enligt en del studier mycket bra för att förebygga och lindra vid stressinkontinens.

För kvinnor som kommit i klimakteriet verkar östrogen kunna ha en gynnsam effekt vid stressinkontinens.