Stelkramp (tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jorden, den infekterar människan genom att ta sig in i öppna sår. Bakterien producerar ett gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning. På 1940-talet togs det första stelkrampsvaccinet fram. Stelkramp är numera ovanligt i Sverige men det inträffar då och då att äldre, ovaccinnerade drabbas av sjukdomen.