Staphylococcus aureus, gula stafylokocker, är bakterier som kan orsaka svåra infektioner, inte minst i blodbanor och benvävnad. Många bär dock på den utan att veta om det och utan att bli sjuka av den. Studier av avföring hos nyfödda visar att vart femte nyfött barn har bakterien i magen och tre fjärdedelar av halvårsbarnen bär på den. Efter ett halvår minskar andelen barn som bär på bakterien. Hälften av barnen bar på bakterier som bildade giftämnen som kan vara skadliga om de t.ex. hamnar i benvävnaden. Vad studien egentligen visar är att bakterien inte är farlig i sig, bara den håller sig där den hör hemma – bland tarmfloran. Så är det ju egentligen med alla tarmbakterier: i tarmen gör de bara nytta men om någon bakterie får övertag, vid antibiotikabehandling eller sjukdom så kan de ställa till det. Man behöver inte vara rädd för bakterien i normala fall men man ska vara noga med hygienen utan att överdriva.