Den somaliska kulturen har stora olikheter med den svenska. Därför är det ofta problematiskt för somaliska kvinnor att föda i Sverige.

  • Det är svårt för somaliska kvinnor och män att anpassa sig till den svenska modellen för föräldraskap. En del lär sig att klara av skillnaderna och går stärkta som par, andra tycker det är svårt att förstå och ta till sig.
  • Många somaliska kvinnor äter mindre under graviditeten för att fostret inte ska växa för mycket, ge en lättare förlossning och minska risken för kejsarsnitt. En säker förlossning jämställs med en vaginal förlossning. Många av de rädslor dessa kvinnor bär på är troligen grundade på somaliska förhållanden och kan vara svåra att ändra.