Socialt stöd är stöd vi får från människor i vår närhet. Det kan handla om att ge råd och information eller att hjälpa till handgripligen och lösa praktiska uppgifter.

Partnern är viktig som stöd för mamman såväl under graviditeten som efteråt. Med tiden, ganska snart, blir partnern också viktig som stöd för barnet. Barn som har stöd från båda föräldrarna satsar mer på sin utblidning än barn som har sämre stöd, har därmed större chans att få välavlönade arbeten och på det stora hela bättre förutsättningar till en trygg tillvaro som vuxna.