Brist på erfarna barnmorskor och sjuksköterskor är det största hotet mot patientsäkerheten. Situationen inom förlossningsvården är i år ungefär densamma som förra året, möjligtvis ser det lite bättre ut i år. Många löser personalbristen genom samarbetsavtal mellan sjukhus inom länet/regionen. I Stockholmsregionen har man lyckats planera bättre än förra året, inte minst genom att man organiserat ett bättre samarbete mellan sjukhusen i länet. På en del håll växelstänger mindre sjukhus och man kan på så sätt utnyttja personalen som finns på respektive plats. Hänvisning av patienter till annat sjukhus kommer i första hand att ske inom det egna länet/regionen. Kvinnor som söker akut med pågående värkarbete får aldrig avvisas, oavsett hemortslän.

När det gäller nyföddhetsvården har många löst det så att det kommer att råda intagningstopp från andra län och hotande riskförlossningar kommer i många fall att remitteras till andra sjukhus.