Halsbränna är väldigt vanligt i graviditeten, nästan fyra av fem kvinnor upplever det någon gång. Det finns en hel del skrock förknippat med halsbränna under graviditeten och det verkar som om det kanske inte alltid är helt taget ur luften.

Enligt en studie presenterad i tidskriften Birth finns det inget samband mellan halsbränna och barnets kön, däremot visade det sig att det fanns ett samband mellan halsbränna och mycket hår på barnet. Vad det beror på är osäkert men det kan vara hormonell påverkan som gör att vissa har lättare att få halsbränna och att dessa hormoner direkt eller indirekt inverkar på hur mycket hår barnet har.